FANDOM


@Util na serwerze Fandom Polska to grupa reprezentująca część helperów z dodatkowymi uprawnieniami Wikia Utilities, które umożliwiają zarządzanie ustawieniami wiki (np. zmiana URL czy włączanie i wyłączanie rozszerzeń). Zawołaj tę grupę, jeśli potrzebujesz pomocy związanej z konfiguracją wiki.

Członkowie grupy

  • @Nanaki #3938
  • @Vuh #1503

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.