FANDOM


@Util na serwerze Fandom Polska to grupa reprezentująca część helperów z dodatkowymi uprawnieniami Wikia Utilities, które umożliwiają zarządzanie ustawieniami wiki (np. zmiana URL czy włączanie i wyłączanie rozszerzeń). Zawołaj tę grupę, jeśli potrzebujesz pomocy związanej z konfiguracją wiki.

Członkowie grupy

  • @Nanaki #3938
  • @Vuh #3684