Witajcie!

Dwa tygodnie temu, 19 sierpnia, doszło do nałożenia blokad na środowisko związane z serwerem MCU2. Blokady te zostały nałożone w związku z nagminną szkodliwą działalnością na serwerze FANDOM Polska. Działalność ta obejmowała między innymi balansowanie w dyskusji na serwerze na granicy możliwości wywołania kłótni, publikowanie treści wprost obscenicznych, obrzydzających, prowadzenie akcji poprawy funkcjonowania serwera, które w ocenie osoby moderującej wówczas na serwerze jak i innych moderatorów nie przyczyniały się do poprawy działania serwera, a posiadały skutek przeciwny. W związku z tym, widząc iż funkcjonowanie serwera w zakresie możliwości komunikacji na nim pogorszyło się, chcąc przeciwdziałać możliwie szybko wyżej wymienionym zachowaniom, Pio387, administrator Centrum Społeczności, zdecydował się na nałożenie blokady na wszystkie osoby prowokujące te zachowania, włącznie z blokadami na konta, będące prawdopodobnymi pacynkami tego dnia jak i w dniach następnych.

Po przedstawionym powyżej wydarzeniu pojawiły się głosy użytkowników serwera, wyrażające krytykę wobec działań moderacji tego dnia. Jako moderacja serwera Discord FANDOM Polska jesteśmy gotowi na wysłuchanie wszelkiej krytyki co do tych wydarzeń, podjęcie nad nią dyskusji, a w uzasadnionych przypadkach uznanie swojego błędu. Chcielibyśmy, by w tej dyskusji każdy użytkownik serwera mógł wykazać te elementy, które jego zdaniem nie były przejawem odpowiedniego stylu moderacji serwera - ja jako osoba bezpośrednio reagująca w tej sytuacji mogę się do nich odnieść.